.se är det populäraste domännamnet

Bland de företag som registrerat eget domännamn är .se den absolut mest populära domänen, för de företag med 10 eller fler anställda har nästan 90 procent valt toppdomänen .se. På andra plats bland toppdomänerna kommer .com som 35 procent av företagarna valt att använda sig av. På tredje plats finner vi .nu med 13 procent och 10 procent av företagen har valt domännamnet .eu. 7 procent har .org och 6 procent av de svenska företagen har valt någon annan toppdomän som exempelvis .net. Vanligt är att man både väljer .se och en annan toppdomän för att försäkra sig att ingen annan gör anspråk på det företag eller varumärke man äger. .com är en vanlig toppdomän om man som företag även handlar med länder utanför Sverige och .eu om man som företag handlar med länder inom EU eller erhåller kunskap eller tjänster som kan appliceras i alla EU-länder. Det skiljer sig bland större och mindre företag när det kommer till val av toppdomän. De mindre företagen, det vill säga företag med 1 upp till 9 anställda väljer likt de större företagen (10 anställda eller fler) främst toppdomänen .se. Även här väljer nästan nio av tio mindre företag .se, men man väljer i allt mindre utsträckning att registrera företaget under andra toppdomäner. Endast 21 procent av de mindre företagen väljer att registrera sitt företag under den näst mest attraktiva toppdomänen .com, jämfört med 35 procent av de större företagen.

Viktigt att välja rätt mäklare

Många verkar tro att en bostad i Stockholm och en försäljning av en sådan per definition innebär en god affär och att man inte på något sätt behöver anstränga sig. Visst; det finns en poäng i detta resonemang och särskilt om man ser till den extrema utvecklingen som skett under de senaste åren gällande priserna för bostäder. Kort sagt; säljer man en bostad i dagens Stockholm så ska det också väldigt mycket till om man inte gör det till högre pris än vad man köpt den för.

Men, det innebär inte för den sakens skull att man gjort den bästa möjliga affären och det är dit vi vill komma. Valet av mäklare är ytterst viktigt för att nå ett så högt slutpris som möjligt och för att sätta detta i exempel på kan vi säga att det handlar om en fastighet i Åkerberga där två stycken likadana lägenheter ska säljas.

Här anlitar man samma mäklare och denne mäklare gör den också väldigt lätt för sig – han lägger ut båda lägenheterna för visning under samma dag med en halvtimmes mellanrum. Den ena lägenheten ligger lite högre upp i huset och är således lite mer attraktiv; något som gör att denne mäklare lägger ut denna först och fokuserar fullt ut på att representera och presentera den för spekulanterna. Den andra lägenheten – som ser likadan ut i grunden – ger han inte alls samma uppmärksamhet och han informerar knappt om att det enbart en halvtimme senare ska äga rum en visning där.

Vad tror vi händer? Jo, den första lägenheten i Åkersberga kommer att säljas betydligt högre än vad den andra kommer att göra och detta av den enkla anledningen att mäklaren där ansträngt sig mer. Kort sagt; vikten av att ha en engagerad mäklare ska inte underskattas och speciellt inte om man har sin bostad utanför tullarna i Stockholm.

Engagemang och glöd viktigt hos en mäklare

För en mäklare så kanske det inte spelar någon större roll om en lägenhet säljs för 100.000 kronor mer eller mindre – men för dig som kund så är denna summa oerhört viktig. Du skulle knappast vilja vara den person vars lägenhet i Åkersberga således för ett billigare slutpris, eller hur?

Det viktiga vid valet av en mäklare anser vi är att denne har ett stort engagemang och är beredd att visa för dig att din bostad verkligen betyder något; att han ska anstränga sig för att sälja den till bästa möjliga pris och att han är beredd att vara kontaktbar under dygnets alla timmar om det så krävs. Kort och gott – du som kund ska känna att den mäklare du väljer verkligen jobbar för dig.

Kontorsstäd ger bättre möjligheter

Det finns vissa företag som jobbar hårt med att ge kunderna och potentiella affärskontakter ett så bar intryck av företaget som möjligt. Det innebär att man köper möbler för mycket pengar; där man investerar i dyra soffgrupper, inbjudande konferensrum, där man har kostsamma espressomaskiner till hands och där man sett till att det finns spännande konst på väggarna. Man har gjort det av den enkla anledningen att det i många fall går hem. Man visar lite av vilket företag man är genom sin inredning och kan man visa upp en seriös fasad så är också mycket vunnet. Det handlar om intryck, det handlar om trivsel och det handlar om att ge kunder en upplevelse.

Men – och här kommer knäckfrågan – till vilken nytta har man lagt dessa dyra pengar på inredning då det i slutändan inte är detta som kunderna kommer att minnas av ett besök? Menas med detta: många företag lämnar väldigt mycket mer att önska då det kommer till hygienen och gällande sin städning. Vad spelar det för roll om ett företag i Stockholm erbjuder kunderna att slå sig ner i en Eames-fåtölj om denna är alldeles dammig? Kontorsstäd och valet av firma för detta är något som man måste ta på ett större allvar och detta för att kunderna ska uppfatta företaget man driver som seriöst.

Naturligtvis; kontorsstäd ska främst ses ur de anställdas perspektiv och där deras trivsel är det viktigaste. Gällande detta så kan vi säga att ett företag i Stockholm som jobbar aktivt med sin kontorsstäd – kanske varje kväll – alltid får bättre stämning än vad en firma som kanske får kontosstäd utförd 2-3 kvällar i veckan. Så enkelt är det.

Skräddarsy er kontorsstäd

Om vi säger att du och det företag du driver i Stockholm är på jakt efter en pålitlig partner för er kontorsstäd – finns det något som kan vara av värde att veta? Ja, sikta långsiktigt och försök att skräddarsy hur just er kontorsstädning ska se ut.

De flesta städföretag i Stockholm är flexibla och öppna för att matcha era förslag och det här innebär rent praktisk – som exempel – att onsdagen ska vara mer grundlig, att tisdagens kontorsstäd kan ha lite mindre innehåll medan fredagens ska innehålla allt. Har ni ett viktigt kundmöte dagen efter – se till att er kontorsstäd blir extra grundlig dagen innan (särskilt på toaletter!).

Kort sagt – kontorsstäd sker på era villkor och en städfirma brukar kunna matcha de flesta behov som finns. Ett bra tips här: se till att samma person/personer kommer vid varje tillfälle – det ger alltid effektivare jobb.

Söder om Söder är en firma som erbjuder kontorsstäd Stockholm där du kan känna dig trygg i att få engagerad personal som lär känna dig och dina önskemål för hur du vill få städningen utförd.

Vad är en OVK besiktning?

Vad är OVK besiktning? Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och handlar om att i grunden säkerställa en hälsosam innermiljö i alla typer av byggnader. Oavsett om det rör sig om offentliga byggnader som skolor och sjukhus eller större bostadshus krävs det regelbundna kontroller för att man ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på inomhusklimatet. OVK-besiktningar utförs av en rad olika företag med det enda kravet att den som utför besiktningen är certifierad funktionskontrollant.

Syftet med OVK besiktning är alltså att man vill kunna garantera att byggnader har en bra och hälsosam inomhusmiljö så att ingen riskerar att drabbas av sjukdomar eller andra biverkningar som dåligt inneklimat kan medföra. För att se till att innemiljön hålls konstant på en hög nivå gör man OVK-besiktningar med relativt jämna mellanrum. För olika typer av byggnader finns det olika tidsintervall som man ska följa.

Skolor, sjukhus och övriga vårdbyggnader, kontorsbyggnader och flerbostadshus med FT- och FTX-ventilation samt förskolor ska besiktas med ett intervall på tre år.

Bostadshus och kontor med F-, FX- och S-ventilation ska besiktas med intervall på tre år. Sedan finns det speciella byggnader som har ännu högre krav men de behöver vi inte gå in på vidare här.

Regeringen och riksdagen införde 1991 ett krav på att alla byggnader ska OVK-besiktas med givna intervall (information om hur kraven är utformade finns att läsa i Plan- och byggförordningen). Detta ansvar ligger hos fastighetsägaren och det är denne själv som får anlita en certifierad funktionskontrollant för att utföra besiktningen. Som jag nämnde tidigare finns det en rad olika firmor som sysslar med OVK-besiktning och att hitta en certifierad kontrollant ska inte behöva medföra några som helst problem. Var dock noga med att kontrollera att intygen ser äkta ut och att det är ett seriöst företag med f-skattesedel som du har vänt dig till.

Kommer på avtalad tid

Besiktningen i sig går till så att kontrollanten anländer till den aktuella byggnaden på i förhand avtalad tid och går sedan genom byggnaden noggrant. Under besiktningen ska kontrollanten föra protokoll som efter utförd besiktning ska skickas i en kopia till byggnadsnämnden. En kopia får fastighetsägaren själv behålla och denna ska sedan placeras synligt i byggnaden.
Se till att du som fastighetsägare har bra koll på hur ofta som din byggnad ska besiktigas samt se till att boka in din OVK besiktning i god tid innan du vill ha den utförd så att du inte riskerar att stå utan besiktningsman när tiden är på väg att gå ut.

Entresolplan ger mer utrymme

Företagare i en expansiv period upplever ofta ett litet dilemma i samband med detta. Dels så går allting mycket bättre – man ökar sin omsättning, man får fler kunder och man kan investera i maskiner samt hålla sig med ett större lager och anställa fler personer.

Så långt allt gott; men problemet är ofta vart man ska ställa allt detta och hur ska man få plats i sin befintliga lokal? Det här låter som ett klassiskt icke-problem och många ser lösningen som självklar – det är väl bara att byta till större lokaler? Riktigt så enkelt är det dock inte och vi förklarar detta genom följande:

• En ny, större lokal kostar mycket pengar att hyra.
• Det kanske inte finns någon sådan – ett problem som man ser i de större städerna och framförallt i Stockholm.
• Kunderna vet var man finns. En viktig aspekt som man inte ska negligera. Har man haft sin affärsverksamhet på samma plats så hittar också kunderna dit – byter man lokal så riskerar man att den kundstock man byggt upp hittar någon annan affärspartner.

Tre anledningar till varför den lokal man har också är den som många väljer att stanna kvar i; trots att företaget man driver går bättre och bättre. Det finns nämligen ett sätt som gör att man på ett bättre sätt kan ta tillvara på det givna utrymme man har att röra sig med och detta i form av att man installerar entresolplan. Vad är då entresolplan? Jo, detta går att jämföra med våningsplan – mobila sådana – som man kan anpassa efter i stort sätt vilka önskemål som helst.

Entresolplan är lösningen

Man kan genom entresolplan dra klara paralleller till hur exempelvis inredare och stadsarkitekter arbetar; finns det inte yta på markplan så vänder man istället blicken uppåt och använder det utrymme som – nästan uteslutande – finns där. Entresolplan fungerar på samma sätt och som företagare kan man på egen hand välja hur man ska använda sina entresolplan.

En del väljer att bygga lager, andra bygger kontor medan en tredje kanske skapar ett utställningsobjekt där han kan visa upp sina produkter på ett tilltalande sätt för kunderna – oavsett vilket så fungerar entresolplan perfekt och klarar extremt mycket tyngd.

Kort sagt; i många fall så gör man som företagare rätt i att stanna kvar i de lokaler man har – det går allt som oftast att maximera den yta man har att röra sig med genom entresolplan.

Powered by WordPress